s715.png – Mångsidig programmering och flera grepp för handpositioner.
CardioAdvisor ™ visar information hjärtfrekvens och mål.
Självgenererande konstruktion kräver ingen extern strömförsörjning för att fungera
Telemetry hjärtfrekvens. 2 ggr puls
Halkfria pedaler – Nordic Gym
40593_image.jpg – Mångsidig programmering och flera grepp för handpositioner.
CardioAdvisor ™ visar information hjärtfrekvens och mål.
Självgenererande konstruktion kräver ingen extern strömförsörjning för att fungera
Telemetry hjärtfrekvens. 2 ggr puls
Halkfria pedaler – Nordic Gym

Trappmaskin

S715

Mångsidig programmering och flera grepp för handpositioner.
CardioAdvisor ™ visar information hjärtfrekvens och mål.
Självgenererande konstruktion kräver ingen extern strömförsörjning för att fungera
Telemetry hjärtfrekvens. 2 ggr puls
Halkfria pedaler

Produktbeskrivning

Mångsidig programmering och flera grepp för handpositioner.
CardioAdvisor ™ visar information hjärtfrekvens och mål.
Självgenererande konstruktion kräver ingen extern strömförsörjning för att fungera
Telemetry hjärtfrekvens. 2 ggr puls
Halkfria pedaler

Teknisk specifikation

Finansiering

Relaterade produkter