Varför Nordic Gym?


40 års träning har gett resultat
En träningsmaskin som inte är personanpassad ger en ojämn och felaktig muskelbelastning. Det i sin tur gör att träningen blir ineffektiv. Efter att ha byggt muskler i mer än fyrtio år vet vi vad vi talar om. 

Nordic Gym arbetar genomgående med avancerad biomekanik för att skapa utrustning som gör exakt det den är till för, utan onödigt slitage på vare sig människa eller maskin. Vår utrustning som tillverkas i Sverige håller högsta kvalitet och har en garanterat lång livslängd.

Nordic Gym startades 1980 och har en rikstäckande sälj- och serviceorganisation.

Vår Vision

"Att lyfta träningsutrustning in i en hållbar framtid."

Träna tryggt


Visst är det viktigt att bygga upp muskelstyrkan och träna upp konditionen, men det är ändå bara en del av en större helhet som vanligtvis går under begreppet friskvård. Det helhetstänkandet har vi på Nordic Gym arbetat efter i 40 år.
Vi fokuserar på att ta fram de bästa, skonsammaste och mest effektiva träningsmaskinerna på marknaden samt förmedla våra kunskaper till både användare och instruktörer.

Tack vare vår långa erfarenhet vet vi att de största och snabbaste effekterna fås genom långsiktigt tänkande och med kvalitet i varje led.

Svensk kvalitet


Nordic Gym är känt för sina ergonomiskt och biomekaniskt perfekta maskiner. Vi har utvecklat och byggt träningsmaskiner i 40 år. Med den långa erfarenheten och kontakten med våra kunder vet vi att svensk kvalitet lönar sig, både vad gäller funktion, livslängd och framförallt effektiv och störningsfri träning.

Varje träningsredskap som bär namnet Nordic Gym borgar för ansvar. Allt som bär namnet är utvecklat och tillverkat i Sverige.

Investera långsiktigt


Vi tänker långsiktigt – När du ska investera i träningsutrustning är det viktigt att den håller länge och är säker. Vi har sedan vi började utveckla utrustning tänkt på att använda oss av rätt komponenter i tillverkning och reservdelar. Idag är det till 98% samma reservdelar som det var i Nordic Gyms begynnelse 1980.
​​​​​​​
Vi kan alltså renovera maskiner som är snart 40 år gamla. Det är ett led i det som idag benämns som cirkulär ekonomi. Att ta vara på naturens resurser så långt som det är möjligt med hänsyn till pris, kvalitet och hållbarhet. För oss har det varit en självklarhet i decennier.