Service


Nordic Gym har erfarna medarbetare som utför regelbunden service, reparationer och underhåll för våra kunder. Vi består av ett rutinerat team inom serviceteknik, kundservice, lager, leverans, logistik, installation, tapetsering och reservdelar.

Våra service- och installationstekniker är specialutbildade och certifierade enligt de normer som gäller för varumärket Nordic Gym. För övriga varumärken som marknadsförs av Nordic Gym AB gäller samma villkor.

För serviceanmälan, servicebokning och beställning av reservdelar, kontakta oss på: service@nordicgym.com eller ring oss på +46 (0)278-203 10.