433.jpg – Den 30 mm tjocka gummimattan och 20 mm foamen, dämpar och skyddar väl vid användning av gummivikter mot stomljud.
Den breda plattan är på hela 1000 mm. Träningsytan utanför Half racken är 1500 x 3000 mm.

Placeras löst ovanpå befintligt golv.
 – Nordic Gym
433219d.jpg – Den 30 mm tjocka gummimattan och 20 mm foamen, dämpar och skyddar väl vid användning av gummivikter mot stomljud.
Den breda plattan är på hela 1000 mm. Träningsytan utanför Half racken är 1500 x 3000 mm.

Placeras löst ovanpå befintligt golv.
 – Nordic Gym

Nordic Gym träningspodie. Passar till 219D Half rack

433

Den 30 mm tjocka gummimattan och 20 mm foamen, dämpar och skyddar väl vid användning av gummivikter mot stomljud.
Den breda plattan är på hela 1000 mm. Träningsytan utanför Half racken är 1500 x 3000 mm.

Placeras löst ovanpå befintligt golv.

Produktbeskrivning

Den 30 mm tjocka gummimattan och 20 mm foamen, dämpar och skyddar väl vid användning av gummivikter mot stomljud.
Den breda plattan är på hela 1000 mm. Träningsytan utanför Half racken är 1500 x 3000 mm.

Placeras löst ovanpå befintligt golv.

Teknisk specifikation

Finansiering