ds972-9.jpg – Remskiva med 1:2 och 1:4 förhållande ger lägre startvikt och lägre stegvikt.
Dubbla magasin.
Kabelpositionsjustering: 41 justeringar med 40 mm avstånd. 
Chinshandtag är integrerat
Främre och bakre referenskarta med 27 illustrerade övningar.
7 st handtag ingår – Nordic Gym
strength_status_s972-functionaltrainer_accessories-1.jpg – Remskiva med 1:2 och 1:4 förhållande ger lägre startvikt och lägre stegvikt.
Dubbla magasin.
Kabelpositionsjustering: 41 justeringar med 40 mm avstånd. 
Chinshandtag är integrerat
Främre och bakre referenskarta med 27 illustrerade övningar.
7 st handtag ingår – Nordic Gym
ds972-2.jpg – Remskiva med 1:2 och 1:4 förhållande ger lägre startvikt och lägre stegvikt.
Dubbla magasin.
Kabelpositionsjustering: 41 justeringar med 40 mm avstånd. 
Chinshandtag är integrerat
Främre och bakre referenskarta med 27 illustrerade övningar.
7 st handtag ingår – Nordic Gym

Functional trainer/dual adjustable DAP

DS972

Remskiva med 1:2 och 1:4 förhållande ger lägre startvikt och lägre stegvikt.
Dubbla magasin.
Kabelpositionsjustering: 41 justeringar med 40 mm avstånd.
Chinshandtag är integrerat
Främre och bakre referenskarta med 27 illustrerade övningar.
7 st handtag ingår

Produktbeskrivning

Remskiva med 1:2 och 1:4 förhållande ger lägre startvikt och lägre stegvikt.
Dubbla magasin.
Kabelpositionsjustering: 41 justeringar med 40 mm avstånd.
Chinshandtag är integrerat
Främre och bakre referenskarta med 27 illustrerade övningar.
7 st handtag ingår

Teknisk specifikation

Finansiering