p726.jpg – Ergonomiskt böjd stång ger breda eller smala greppriktiga alternativ 
Magnetisk magasinsgaffel med indrag erbjuder snabba, säkra val av vikter

 – Nordic Gym
SportsArt

Lat Pull Down

P726

Ergonomiskt böjd stång ger breda eller smala greppriktiga alternativ
Magnetisk magasinsgaffel med indrag erbjuder snabba, säkra val av vikter

Produktbeskrivning

Ergonomiskt böjd stång ger breda eller smala greppriktiga alternativ
Magnetisk magasinsgaffel med indrag erbjuder snabba, säkra val av vikter

Teknisk specifikation

Finansiering