a983.jpg – Säkerhetsstoppar 
Belastas med internationella viktskivor
Viktställ ingår.
Viktskivor ingår ej.

 – Nordic Gym
SportsArt

Smith Machine

A983

Säkerhetsstoppar
Belastas med internationella viktskivor
Viktställ ingår.
Viktskivor ingår ej.

Produktbeskrivning

Säkerhetsstoppar
Belastas med internationella viktskivor
Viktställ ingår.
Viktskivor ingår ej.

Teknisk specifikation

Finansiering